හම්බන්තොටදී කනට ගැසූ පොලිස් ලොක්කාට චෝදනා පත්‍රයක්

හම්බන්තොට පැවැති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධතාවයේදී අත්අඩංගුවට ගත් තරුණයකුට ප්‍රසිද්ධියේ පහරදීමේ චෝදනා එල්ල වී සිටින සහකාර පොලිස් අධිකාරි තුෂාර දළුවත්ත මහතාට චෝදනා පත්‍රයක් බාර දීමට ජාතික පොලිස් කොමිසම තීරණය කර තිඛෙනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිසම පත් කළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව ලබාදුන් නිර්දේශ මතයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.
පොලිස් කොමිසමේ විධායක කමිටුව විසින් එම නිර්දේශය අනුමත කර තිඛෙනවා.
ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවන ඛාණ්ඩයේ විනය කාර්ය පරිපාටිය අනුව මෙම චෝදනාපත්‍රය ලබාදීමට නියමිතයි. අනතුරුව දින 30 කාලයක් තුල මේ සදහා පිළිතුරු දැක්වීමට සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයාට අවස්ථාව හිමිවනවා.