හැටන් කැලඹූ ලොකුම කොටියා ගැන නොකී කතාව මෙන්න

හැටන් දික්ඹය ප්‍රදේශය කැලඹූ කොටියා පිළිබද පසුගිය දිනවල විශේෂ අවධානයක් යොමුවුණා.ඒ කොටියකු විසින් මෙරට මෑත ඉතිහාසයේදී වැඩිම පිරිසකට හානි සිදුකළ අවස්ථාව ලෙස වාර්තා කරමිනුයි. ඒ අනුව ගම්මානයකට වඩා වැදුණු කොටියකු විසින් පුද්ගලයින් 7 දෙනකුට තුවාල කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබද පමණක් වාර්තා වුවද සැබවින්ම වතුකරයේ වෙසෙන කොටින්ගේ ඉරණම පිළිබද මෙතෙක් හෙළි නොකළ කතාවයි මේ.