හෑරූ උමගකින් ඇවිත් බැංකුවක් කොල්ලකාලා

උමඟක් එතුලින් ගමන් කර රාජ්‍ය බැංකුවක් මංකොල්ලකෑමේ සිද්ධියක් පිළිබද බටහිර ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයෙන් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
මාස කීපයක් පුරා රහසිගතව කණින ලද මීටර් අටක් දිග උමගක් තුළින් සොරමුල පිවිස ඇත්තේ ඉන්දීය රජයේ අයිතිය සතු බැරෝඩා වාණිජ බැංකුවයි.
මාස 4ක කාලයක් සිදුකළ මෙම කැණීමෙන් පසු ඊට ඇතුලුවූ කොල්ලකරුවන් බැංකුවේ තිබූ මුදල් සහ රන් ආභරණ වලින් කොටසක් පැහැර ගනු ලැබ තිඛෙනවා.
ඒවායේ වටිනාකම මෙතෙක් ගණනය කර නැහැ.
බැංකුවට ආසන්න ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගත් කොල්ලකරුවන් තම රහසිගත සැලසුම ආවරණය කර ගැනීම සඳහා එහි වෙළෙඳසැලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ.පසුව වෙළදසැල තුල සිට බැංකුව වෙත උමග කැණ කතිඛෙනවා.
මේ වන විට කොල්ලකරුවන් අතුරුදන්වීමෙන් පසු අදාළ වෙළදසලද වසා දමා ඇති බවයි හෙලිවන්නේ.කොල්ලකරුවන් සොයා ඉන්දීය පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදුකරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *