හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පිරිස්ට එරෙහි නඩුව යළි කැදවන්න ඉල්ලීමක්

හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පිරිස් මහතාට සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු නවාස් මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් පවරන ලද නඩුව විභාගයට ගැනීම වළකාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් නියෝගය නැවත සළකා බැලීම සඳහා එම පෙත්සම යළි කැඳවන්නැයි අල්ලස් කොමිසම අද (14) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා.

එම නඩුවට පාදක වු සිද්ධියට අදාළ ලිපි ගොනුව එවකට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවනු ලැබු ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය එම නඩු විභාගය අත්හිටවමින් නියෝගය ලබා දුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ සිටිම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්විම සඳහා මෙම පෙත්සම යළි කැඳවන්නැයි අල්ලස් කොමිසම අදාළ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.