හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට අල්ලස් කොමිසමෙන් නඩු

අල්ලස් කොමිසම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති දූෂණ චෝදනා නඩුවක විත්තිකරුවන් ලෙස නම් කර ඇති හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් ඇතුළු තිදෙනෙකුට කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ විදුලි බල මණ්ඩලයේ දේපල මිලදී ගැනීමේ සිද්ධියක අක්‍රමිකතාවයක් පිළිබද චෝදනා ලැබූ පිරිසක් වෙනුවෙන් වැරදි නීතිපති වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමේ චෝදනාවට අදාළවයි.
ඒ අනුව මොහාන් පිරීස්, වත්මන් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඒ.එච්.එම්.බී. නවාස් සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් එම්.එම්.පී. ෆර්ඩිනැන්ඩු යන තිදෙනා අයට මාර්තු මස 8 වන දා අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටිමට මෙලෙස සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා.
කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසම විසින් ඉදිරිපත් කළ චෝදනා පත්‍රයක් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම තීන්දුව ලබා දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *