හිල්ටන් / හයට් හෝටල්වලට ලංසු කැදවීම දික්වෙයි

හිල්ටන් හා හයට් හෝටල් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානයක්කාර මහතා එල්ල කළ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන වෙනුවෙන් ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හදුන්වාදීමේ අවස්ථාවට අද එක්වෙමින්.
මෙම හෝටල් පැවරීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරයේ පළ කළ දැන්වීම් අනුව ලෝකයේ ප්‍රධාන ආයෝජකයින් 88 දෙනකු ඒ වෙනුවෙන් අයදුම් කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.
එසේම ඒ වෙනුවෙන් ලබාදුන් කාලය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගත් බවද මංගල සමරවීර මහතා මෙහිදී කියා සිටියා.
මේ අතර එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන පිළිබද තොරතුරු ලබාදීම වෙනුවෙන් 1925 ක්ෂණික දුරකථන අංකය හදුන්වාදීමටයි මෙහිදී පියවර ගැණුනේ.