හෙටත් පාර්ලිමේන්තු එන්නේ නෑ / සන්ධානය කියයි

තීරණාත්මක දිනයක් වන හෙට දිනයේදීත් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සඳහා එක් නොවන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පවසනවා.

මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ කතානායකවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගන්නා බවයි.