හෙට සිට බොරැල්ල-බත්තරමුල්ල මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට සීමා

වැලිකඩ ගුවන් පාළම හේතුවෙන් සිදු කෙරෙන මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් බොරැල්ල සිට බත්තරමුල්ල දෙසට ගමන් කරන මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමනයට හෙට සිට ලබන 23දා දක්වා සීමා කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ගුවන් පාලම මැදින් ගමන් කරන අමතර මංතීරුවේ ගමනාගමන කටයුතුද ලබන 23 වනදා සිට පාලමේ ඉදි කිරීම් කටයතු අවසන් වන තුරු සීමා කිරීමට නියමිතයි.
ලබන 23 වනදා සිට වැලිකඩ හංදියෙන් කොළඹ දෙසට ඇතුළු වීම හා පිට වීම මංතීරුදෙකකට සීමා කර ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.
එබැවින් අදාළ කාලසීමාවේදී විකල්ප මාර්ග භාවිතයට ගන්නා ලෙසද පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *