හොලිවුඩයේ ගොඩ්සිලාට /කිං කොංට පණ එන්නේ මෙහෙමයි

හොලිවුඩ් පුරය සැලකෙන්නේ ලොව විස්මිත සිනමා නිර්මාණ මෙන්ම සුපිරි කලාකරුවන් හා සිනමාවේදීන් බිහිකරන ස්ථානයක් ලෙසයි.එහි නිර්මාණය වන ඇතැම් සිනමාපට ලොවක් මවිත කරනු ලබනවා. මේ එම විස්මයන් හී සැගවුණු කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *