ළමා ගිණුම්වලට ගැසූ බද්ද තවමත් ක්‍රියාත්මක බවට චෝදනා

ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වලින් බදු මුදල් ලබා ගැනීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා.
එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා සදහන් කරන්නේ මැයි මාසය තුලද එම බදු මුදල් අය කරගෙන ඇති බවට සාධක පවතින බවයි.
ඒ අනුව ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වලින් ලැබෙන පොලියෙන් සියයට 2.5ක් බදු ලෙස අය කරගනු ලබන බවද ඔහු නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.
කිසිදු අජයක් විසින් මෙතෙක් ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වලින් බදු අය කර නොමැති බව සදහන් කරන පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ මෙතෙක් එම ගිණුම්වලින් අය කරගත් මුදල් වහාම යළි ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *