ෆේස් බුක් දත්ත වංචා කළ ක්‍රේම්බ්‍රිජ් ඇනලිටිකා වසා දමයි

ෆේස් බුක් ආයතනයේ පරිශීලක දත්ත වංචනිකව භාවිතා කළ බවට චෝදනා ලද කේම්බ්‍රිජ් ඇනලිටිකා සමාගම වසා දමා තිබෙනවා.
ඒ එම සමාගම දිගින් දිගටම දැවැන්ත අලාභයක් ලැබීම හා සේවා අහිමිවීම හේතුවෙන්.
2016 අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේදී හා බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමට අදාළ මත විමසුමේදී ෆේස් බුක් දත්ත භාවිතා කර කූට දේශපාලන සැලසුම් සිදුකළ බවට මෙම ආයතනයට චෝදනා එල්ලවුණා.
එහිදී ඔවුන් විසින් ෆේස් බුක් ගිණුම් මිලියන 87 ක දත්ත වංචා කර ඇති බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් එෆ් බී අයි විමර්ෂණයක්ද ක්‍රියාත්මකයි.