ෆොන්සේකාට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ධූරය අහිමි කරන ලකුණු ?

ආරක්ෂක අංශ හා යුධ හමුදාපතිවරයා දැඩිව විවේචනය කරනු ලැබු අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ධූරය ඉවත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවට කරුණු වාර්තාවනවා.
එවැන්නක් සිදුකිරීමට නම් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ යුතු අතර මේ වන විටත් ඊට අදාළ සාකච්ජා සිදුවන බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්වරයා විසින් ආරක්ෂක අංශ විවේචනය කිරීම පිළිබද ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් සිදුකළ පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගනු ඇති බව සදහන්.

මීට අදාළව අවසන් පියවරක් ගැනීමට පෙර ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා අතරද සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට ඉඩ ඇති අතරම බොහෝ විට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ධූරය හෝ අමාත්‍ය ධූරය ෆොන්සේකා මහතාට අහිමි කිරීමට ඉඩ ඇති බවයි ආණ්ඩුවේ අඅභ්‍යන්තර වාර්තා හෙළිකරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *