1000 සී සී එන්ජින් – වාහන මිල වැඩිවන ලකුණු

1000 සී සී එන්ජින් ධාරිතාවයෙන් යුතු රථ වාහන මිල ගණන් ඉහළ යාමේ හැකියාවක් පවතින බව අනාවරණ වනවා.
මීට අදාළව විශේෂ සාකච්ජාවක් ලබන සතියේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වෙන බවයි එම වාර්තා හෙලිකරන්නේ.
මේ සදහා වාහන ආනයනකරුවන් සහභාගීවීමට නියමිතයි.
මෙරට වාහන භාවිතය වේගයෙන් වර්ධනය හමුවේ ලෝක බැංකුව විසින් අදාළ නිර්දේශය මෙරටට ඉදිරිපත් කර ඇතැයිද අදාළ වාර්තා අනාවරණ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *