11 වන තරගය -ප්‍රබල බ්‍රසීලය හා ස්විස්ටර්ලන්තය සම වෙයි 1-1 යි.

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ (බ්‍රසීලය හා ස්විස්ටර්ලන්තය අතර) 11 වන තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා.
ඒ ගෝල 1ට 1ක් ලෙසයි.
කරගයේ 20 වන මිනිත්තුවේදී බ්‍රසීලය පළමු ගෝලය රැස් කළ තර ස්විස්ටර්ලන්තය පළමු ගෝලය රැස් කළේ 50 වන මිනිත්තුවේදීයි.
මෙහිදී බ්‍රසීලයට තවත් ගෝල ලබා ගැනීමේ අවස්ථා රැසක්ම ගිලිහීයාම විශේෂත්වයක්.
මීට පෙර දෙරට අතර තරගවලදී බ්‍රසීලය තරග 3ක් හා ස්විස්ටර්ලන්තය තරග 2ක් ජයගෙන තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *