14 ජනපතිගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට ජන්දයක් ඉල්ලීමේ සූදානමක්

ලබන 14 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අදාළව විවාදයක් හා ජන්ද විමසීමක් සිදුකරන්නැයි ඉල්ලීමක් සිදුකිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි අනාවරණවනවා.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් මෙම ඉල්ලීම සිදුකිරීමට නියමිත බව සදහන්.
යම් හෙයකින් මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අදාළ ජන්ද විමසීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂය පරාජය වුවහොත් එය යළිත් අර්බුධයක් නිර්මාණය කරනු ඇති බවයි එම වාර්තා සදහන් කරන්නේ.