16 වටයෙන් පැරදුණු ආර්ජන්ටිනාව තරගාවලියෙන් විසිවෙයි

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 16 දෙනාගේ වටයේ පලමු තරගයෙන්ම ප්‍රබල ආර්ජන්ටිනාව පරාජයට පත්වුණා.
ඒ ගෝල 3 ට 4ක් ලෙස ප්‍රංශය හමුවේදීයි.

ඒ අනුව සුපිරි 8 වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට ආර්ජන්ටිනාව අසමත්වූ අතර තරගාවලියෙන් ඉවත්ව යාමටයි එරටට සිදුවුණේ.

තරගයේ 13 වන මිනිත්තුවේදී ප්‍රංශය පලමු ගෝලය වාර්තා කරනු ලැබුවා.
ආර්ජන්ටිනාව සිය මුල් ගෝලය වාර්තා කළේ 41 වන මිනිත්තුවේදීයි.
යළිත් 48 වන මිනිත්තුවේදී ආර්ජන්ටිනාව ගෝලයක් වාර්තා කළ අතර ඒ අනුව ඔවුන් තරගයේ ඉදිරියට පැමිණීමටද සමත්වුණා.
මේ අතර ප්‍රංශය 57 වන මිනිත්තුවේදී තවත් ගෝලයක් වාර්තා කරමින් දෙපිලම 2ට 2 ක් ලෙස සම තත්ත්වයේ පසුවුණා.
එහෙත් තරගය වෙනස් කරමින් 64 වන හා 68 වන මිනිත්තුවලදී ප්‍රංශය තවත් ගෝල 2ක් වාර්තා කළේ 4 ට 2ක් ලෙස ඉදිරියට එමින්.
තරගයේ 90 වන මිනිත්තුවේදී ආර්ජන්ටිනාව තවත් ගෝලයක් වාර්තා කළද එය ප්‍රංශය පසුකර යාමට ප්‍රමාණවත්වූයේ නැහැ.
ඒ අනුව ලයනල් මෙස්සි ප්‍රමුඛ ආර්ජන්ටිනාව තරගාවලියෙන් ඉවත්ව යනවා.