20 වනදා අගමැති බැදුම්කර කොමිසමට කැදවයි

ලබන සඳුදා බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අද කොමිසම විසින් දැනුම්දී තිඛෙනවා.
බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කෙරුණු ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ කරුණු විමසන අවස්ථාවන්හිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිළිබඳ සඳහන් වූ හෙයින්, කොමිසමට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සූදානමින් සිටින බව අග්‍රමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණා.