2016 පාර්ලිමේන්තු විගණකාධිපති වාර්තාව කතානායකට

2016 වසර සදහා වූ විගනාධිපතිවරයාගේ වාර්ෂික වාර්තාව අද පෙරවරුවේ  ගනකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා විසින් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත පාර්ලිමේන්තුවේ දී භාර දෙනු ලැබුවා.

මෙම වාර්තාව නිසි පරිදි පිලියෙල කර කඩිනමින් භාර දීමට කටයුතු කිරීම පිලිබදව කථානායකවරයා  විගනකාධිපතිවරයා ඇතුළු එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට සිය ප්‍රසාදය පල කළ බවයි කතානායක මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කළේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *