ටූටන්කාමුන් බිරිද වසර 3000කට පසු ඊජීප්තුවෙන් මතුවෙයි

ඊජීප්තු පාරාවෝ රජ පෙලපතේ සුවිශේෂ තැනක් අඩු කලක් රජකම් කළ ටූටන්කාමුන් රජුට හිමිවනවා. ඔහුගේ බිරිදගේ තොරතුරු ඊජීප්තු ඉතිහාසයේ සුුලු වශයෙන් පැවතියද ඇය පිළිබද වඩාත් සාධක මෙතෙක් සොයා ගැනීමට හැකිවී තිබුණේ. නැහැ. එහෙත් ලොවක් මවිත කරමින් ටූටන්කාමුන් රජුගේ බිරිදගේ සොහොන් ගර්භය සොයාගත් කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *