ශ්‍රීලනිපය පාවා දීලා / මහින්දගෙන් චෝදනා – Audio

ජනාධිපතිවරයා සහ නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබලයින් විසින් පක්ෂයේ ස්වාධීනත්වය පාවාදී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
අද මහනුවරදී පැවැති රැළියක් අමතමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සදහන් කළා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *