ජන්දය කල් දැමීම නීති විරෝධීයි / මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති කියයි

මැතිවරණ කල් දැමීම නිති විරෝධී බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.
ඡන්දය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් නොවුණද මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ලබා දී ඇති ප්‍රසිද්ධ නඩු තීන්දු 3කදී ඡන්දය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් ලෙස පිළිගෙන ඇති බව දේශප්‍රිය මහතා පෙන්වා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ  පැවැති විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයකදීයි.

මැතිවරණ කල් දැමීමම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධීයි, මැතිවරණ පවත්වන්න අපි ඕන වෙලාවක සූදානම්. එහෙම වුණත් ඡන්ද බලයෙන් පත්වෙච්ච අයට ව්‍යවස්ථාදායකය නියෝජනය කරමින් මැතිවරණය කල්දැමීමේ නීති සකස් කරනවානම් ඒ නීති අභිබවා කටයුතු කරන්න මට, මැතිවරණ කොමිසමට හැකියාවක් නැහැ.

මැතිවරණ නෑ කියලා අපි නයා මැරිච්ච අභිකුණ්ඨකයා වගේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි රට පුරා ගිහිල්ලා ජනතා පරමාධිපත්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් කරනවා. ඡන්දය පිළිබඳ අධිකරණය දුන් තීන්දුවක සඳහන් වන්නේ යමෙකු ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ කරන ප්‍රකාශයක් මැතිවරණයකදී ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන කුටියේදී තම අදහස ප්‍රකාශ කිරීමත් අතර වෙනසක් නැති බවයි.
අපිට ඡන්ද කල්දාන්න බලයක් නැහැ. ඒ සඳහා නීතිය සකස් කරන්නේ මහජන ඡන්දයෙන් බලයට පත් ව්‍යවස්ථාදායකය නියෝජනය කරන අයයි. ඒ නීති කඩන්න අපට බැහැ. පාර්ලිමේන්තුව ජනතා පරමාධිපත්‍යයයි. නියමිත කාලයට මැතිවරණ පවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපි ඕන වෙලාවක සූදානම්. එහෙම වුණානම් යාපනය නගර සභාවේ මැතිවරණය 2014 අගෝස්තුවේ සිට මේ දක්වා කල්දාන්න දෙන්නේ නැහැ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *