නේපාල ගංවතුරෙන් කොටුවූවන් ඛේරන්න අලි ඇතුන් යොදවයි

නේපාලයට බලපා ඇති අධික ගංවතුර තත්වයෙක් කොටුව සිටින විදෙස් සංචාරකයින් ඛේරා ගැනීම සදහා අලි ඇතුන් යෙදවීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.
බී බී සී පුවත් සේවය වාර්තා කළේ මේ වන විටත් ජල ගැලීම් හේතුවෙන් 500 දෙනකු පමණ කොටුව සිටින බවයි.
මේ දක්වා හටගත් ගංවතුර තත්ත්වයෙන් නේපාලයේ පුද්ගලයින් ලක්ෂයක් පමණ පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.
ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් වාර්තාවන මරණ ගණන 49 ක්.
තවත් පුද්ගලයින් 17 දෙනකු මේ දක්වා අතුරුදන්ව සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *