පිටසක්වල ජීවින් පිරිසක් චීනයේ ගමක

පිටසක්වල ජීවීන් සම්බන්ධයෙන් ලොව පුරා විවිධ අදහස් පවතිනවා. එහෙත් බොහෝ විට ඒ සම්බන්ධ පැහැදිලි සාධක ඉදිරිපත් කිරීමේදී මතුවන්නේ ගැටලුවක්.කෙසේ වෙතත් පිටසක්වලින් පැමිණ පෘථවියේ වෙසෙන මිනිස් වර්ගයා හා මුසු ජීව කොටසක් පිළිබද හිමාලයෙන් වාර්තාවී ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *