සුමාත්‍ර භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවධානමක් නැහැ

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍ර දූපත් ආසන්නයේ ඒකක 6 යි දශම 4ක භූ කම්පනයක් හටගෙන තිඛෙනවා.
අමෙරිකානු භූ කම්පන නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ එහි අඩු ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත බැවින් සුනාමි අවධානමක් හට ගැනීමට ඉඩක් නොමැති බවයි.

ඉන්දුනීසියාවේ ඛෙන්ග්කුලු කලාපයට මෙම කම්පනය දැඩිව දැනී තිබුණා.
එම කම්පනය සිංගප්පූරුවට පවා බලපා ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ.
එයින් සිදුවූ හානි මෙතෙක් වාර්තාවී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *