ආනයනික සීනි බද්ද රුපියල් 8කින් වැඩිවේ

ආනයනික සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා පනවා අැති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අද සිට රුපියල් 8 කින් ඉහළ දමා තිඛෙනවා.
මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම බදු පැනවීම ක්‍රියාත්මක බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close