ලෝකය මවිත කළ ටිමූර් සොහොනේ ශාපය

ලෝක ඉතිහාසයේ විවිධ ශාපයන් පිළිබදව අදහස් පවතිනවා. උදාහරණයක් ලෙස ලංකා ඉතිහාසයේ කුවේණි විසින් විජය රජුගෙන් පැවත එන්නන්ට සිදුකළ ශාපය හා බොහෝ මැණික් මුල් කරගනිමින් පවතින ශාපයන් පිළිබද දැක්විය හැකියි. එහෙත් දෙවන ලෝක යුද්ධය සමයේදීත් බලපෑම් එල්ල කළ බවට ප්‍රකාශ වන ටිමූර් සොහොනේ ශාපය පිළිබද ඔබ අසා තිඛෙනවාද ? මේ ඒ පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close