පිරිමින්ට තර්ජනයක් / මිනිස් වර්ගයා අවධානමේ

මිනිස් වර්ගයාගේ අනාගය පිළිබද විවිධ අනතුරු ඇගවීම් විවිධ අවස්ථාවල සිදුවනවා. න්‍යෂ්ඨික අවි / ස්වාභාවික ආපදා / අසායනික අවි හෝ මාරාන්තික රෝග මිනිස් වර්ගයාගේ පැවැත්මට බාධා එල්ල කරනු ඇති බවටයි එසේ අදහස් පලවන්නේ.එහෙත් මිනිසා නොසිතූ ලෙසින් ලෝකයේ පුරුෂ පාර්ශවය නිසරුවීම හරහා මිනිස් වර්ගයාගේ පැවැත්මට දැවැන්ත බාධාවක් එල්ලවී ඇති බව පර්යේෂකයකු විසින් අනාවරණ කර තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close