දුර්ලභ සුදු ගෝනෙක් මතුවෙලා.

සුදු ගෝණුන් හෙවත් ඇලි ගෝණුන් සැලකෙන්නේ දුර්ලභ සත්ත්ව කොට්ඨාශයක් ලෙසයි. එසේම ඇලි ගෝණුන් නොවන සුදු ගෝණුන් සැලකෙන්නේ ඊටත් වඩා අතිශ්‍ය දුර්ලභ සතුන් ලෙසයි. සාමාන්‍යයෙන් සුරංගනා කතාවල පමණක් එවන් ගෝණුන් පිළිබද දැක්වෙනවා. එවන් අතිශය අසාමාන්‍ය දුර්ලභ ඇලි ගෝණකු නොවන සුදු ගෝනකු පසුගියදා පර්යේෂකයින් පිරිසක් විසින් සොයාගෙන තිබුණා. ඒ ස්වීඩනයෙන්. මේ එම සත්ත්වයායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close