විදුලි දුම්රිය සදහා රටවල් 6කින් ටෙන්ඩර් කැදවයි

මෙම වසර තුළ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා රටවල් 06කින් ටෙන්ඩර් කැඳවීමට රජය පියවර ගෙන තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 600 ක පිරිවැයකින් යුතුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකත කිරීමට නියමිතයි.
පානදුර – පොල්ගහවෙල අතර සහ කොළඔ කොටුවේ සිට මීගමුව දක්වා කැළණිවැලි මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 158 ක දුරක් මේ සදහා වන විදුලි දුම්රිය මාර්ග සැකසීමට නියමිතයි.
ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුල්‍යාධාර සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඉදිරිපත් වී සිටින සිටින අතර වසර 3කින් එය අවසන් කිරීමට නියමිතයි.
ව්‍යාපෘතිය සඳහා ටෙන්ඩර් කැදවීම නියමිතව ඇත්තේ ජපානය/දකුණු කොරියාව/ප්‍රංශය/ඔස්ට්‍රේලියාව/ස්පාඤ්ඤ සහ චීනය යන රටවලිනි.
එහිදී තෝරා ගන්නා රටකට මෙරට විදුලි දුම්රිය සඳහා වේදිකා තැනීම/ආරක්ෂිත වැටක් ඉඳි කිරීම/ටිකට් යන්ත්‍ර සැකසීම මෙන් ම විදුලි දුම්රිය එන්ජින් සහ මැදිරි සැපයීමට ද එකගතාවයකත් ඇති කර ගැනීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close