ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද ලිප්ටන් වටරවුමට

රජයට විරෝධය පා අද කොළඹ නගරයේදී විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්‌ පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

කොළඹ ඉබ්බන්වල මංසන්ධියට විවිධ මාර්ග ඔස්‌සේ විශාල පිරිසක්‌ මෙම සාමකාමී විරෝධයට එක්‌වන බවයි එහි පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සදහන් කළේ.

මෙම විරෝධතාවට ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂයේ පාර්ලිමේන්තු/ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ද/ හිටපු පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් සහ අනුබද්ධ වෘත්තිය සමිති සම්මේලන සාමාජිකයන්ද සහභාගිවීමට නියමිතයි.

ලිප්ටන් වටරවුමේදී පස්‌වරු 4 ට මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close