රටේ ණය බර 2025න් අවසන් / අගමැති කියයි

2025 වසර වන විට රටේ ණය බර නිමා කරන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද අවධාරණය කළා.
අගමැතිවරයා මේ බව සදහන් කළේ අද අකුරැස්සේදී පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close