ශ්‍රී පාද පුදබිමේ විස්මිත හාස්කම්

ශ්‍රී පාදස්ථානය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ ජනතාවගේ බුහුමනට ලක්වූ ස්ථානයක් ලෙසයි. එසේම විස්මිත හාස්කම් හා අසාමාන්‍ය සිදුවීම් සහිත ස්ථානයක් ලෙසද ශ්‍රී පාද අඩවිය සැලකෙනවා. එම පූජනීය භූමියේ විස්මිත සිදුවීම් අත්විද ඇති වසර 40ක් එහි පූජාව භාරව කටයුතු කළ කෝප්පකන්දේ සුමනතිස්ස හිමියන් සිදුකරන අනාවරණයකින් බිදක් මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close