තල්මස් මෝරුන් 4ක් ඛේරූ විස්මිත මෙහෙයුම

තල්මස් මෝරා සැලකෙන්නේ ලෝකයේ විශාලතම මෝර මත්ස්‍ය විශේෂය ලෙසයි. එම මත්සයින් අඩි 45ක් ඉක්මවා වැඩෙනවා. එවන් සද්දන්ත තල්මස් මෝරුන් 4 දෙනකු මාළු දැලකට හසුව සිටියදී ඛේරා හැරීමට කිමිදුම් කණ්ඩායමක් පසුගියදා සමත්වුණා. මේ එම විස්මිත සිදුවීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close