නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 8ක් පත් කෙරේ

ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 08 දෙනෙකු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර තිඛෙනවා.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි පොලිස්පතිවරයා විසින් එම නිලධාරීන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ.

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී බී.ආර්.එස්.ආර්. නාගහමුල්ල මහතා ඇතුළු ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී 08 දෙනෙකු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයට උසස් කර තිඛෙනවා.

ඊට අමතරව ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් වන එච්.කේ රවී පීරිස්, එම්.ඒ.ඊ මහේන්ද්‍රි, පී.සී. ද සිල්වා, ජේ.අයි.ද.ඒ ගුණතිලක, ඩී.ජේ. පලිහක්කාර, එස්.පී ගලප්පත්ති, ඩී.එම්.ඩී.ජේ.ටී ප්‍රියලාල් යන මහත්වරුන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උස්ස කර ඇති බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close