උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටවුණාද ? පොලිස්පතිගෙන් පරීක්ෂණයක්

උසස් පෙළ විභාගයේ රසායන විද්‍යා පත්‍රය පිටවූ බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව් රම් එන් ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර තිඛෙනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමෙන් ද පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
විභාගය නිමාවී යමින් සිටි සිසුන්ට බෙදා හරින ලද අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රයක සහ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඒ ආකාරයෙන්ම ගැළපෙන බව හෙලිවීමෙන් පසුවයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.
මීට අමතරව රසායන විද්‍යා බහුවරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තීබු ප්‍රශ්න කිහිපයක් ද අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රයක ද තිබූ ප්‍රශ්නවලට සමාන බවට සිසුන් චෝදනා එල්ල කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close