පිළිකා පරදන පිරිතේ ශක්තිය හෙළිවෙයි

පිරිත් දේශනා සැලකෙන්නේ ඉතා බලවත් හා අර්ථවත් දේශනාවන් ලෙසයි. එහෙත් අප නොසිතන ආකාරයෙන් පිළිකා ඇතුලු රෝග පිරිත් සජ්ජායනයෙන් හා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සුවවන බව පර්යේෂණ තුලින් තහවුරු කර ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close