විජේදාසගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් / අමාත්‍ය ධූර දෙකෙන්ම යන ලකුණු

තමන්ට එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
ඒ බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේදීයි.
මෙහිදී තමන්ට එල්ලවූ චෝදනා පිළිබද අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සිය ස්ථාවරය දැක්වීමට නියමිතයි.
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පත්කළ කමිටුව සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මෙම ස්ථාවරයට එළම තිබුණා.
කමිටුව විසින් අමාත්‍යවරයාට අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වෙන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත් බොහෝ දුරට ඔහු සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යධුර දෙකෙන්ම ඉල්ලා අස්වනු ඇති බවත් එම ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
එලෙස ඔහු සිය අමාත්‍යධුර දෙකෙන්ම ඉල්ලා අස්වුවහොත් අධිකරණ අමාත්‍යධුරය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතාට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවද එම වාර්තා හෙළිකරනවා.
රාජපක්ෂ මහතා බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා අස්වුවහොත් බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී වෙනත් අයෙකුට පැවැරීමට නියමිතයි.
මේ අතර විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ නොමැතිනම් අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත එජාප පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස බලකිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍ත්‍රීවරුන් දැඩිව ඉල්ලීමක් සිදුකිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close