අධිකරණ ඇමති ධූරය තලතාට හිමිවන ලකුණු

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ අමාත්‍යධුරය විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාළ මහත්මියට ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවනවා.

බුද්ධ ශාසන විෂය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාටම ලබාදීමට යෝජනා වුවද ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් කැමැත්තක් පළ කර නොමැති බවයි වාර්තා අනාවරණ කළේ.

ඒ අනුව බුද්ධ ශාසන විෂයද වෙනත් අමාත්‍යවරයකුට හිමිවීමට ඉඩ ඇති බවයි එම වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close