ඉන්දී්‍ය මුස්ලිම් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ෙඓතිහාසික තීන්දුවක්

මුස්ලාම් කාන්තාවන් දික්කසාද කිරීම සදහා ඉන්දියාවේ පවතින ත්‍රිපල් තලාක් යන ක්‍රමවේදය ව්‍යවස්ථා විරෝධී බව පවසමින් ඉන්දී්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය අද නියෝගයක් නිකුත් කළා.
ඒ අනුව මෙතෙක් මුස්ලිම් පුද්ගලයකුට තෙවරක් තලාක් යන්න ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සිය බිරිඳ සැණකින් දික්කසාද කිරීම තිබූ හිමිකම අහිමිවන බවයි ඉන්දී්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය ප්‍රකාශ කළේ.
මෙය ඉන්දියාවේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් ලද දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලෙසයි ඉස්ලාම් කාන්තා සංවිධාන ක්‍රියාකාරිණියන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.
මෙතෙක් ඉන්දියාවේ ඔ්නෑම මුස්ලිම් ජාතිකයකුට තලාක් යන්න තෙවරක් පැවසීමෙන් ඒ මොහොතේදීම සිය බිරිද දික්කසාද කර නෙරපීමේ හැකියාව පැවතුණා.
එය මූලික මානව හිමිකම් කඩ කරන්නක් බවයි ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය තීරණය කළේ.
ඉන්දීය අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ ආගම් 5ක් නියෝජනය කරන විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් 3 ට 2ක් ලෙස මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම විශේෂත්වයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close