විජේදාස ඇමතිකම්වලින්ඉවත් කරන්න / අගමැති ජනපතිට කියයි

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා එම ධූරවලින් ඉවත් කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට දැනුම්දී තිඛෙනවා.
ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධීකාරී මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණයක් අනුවයි.
ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරි පියවර ගනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close