විජේදාස ඇමති ධූරයෙන් අස්වෙයි / එජාපය හැර නොයන බව කියයි

ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකළ දැනුම්දීම පිළිගනිමින් අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලි අස්වන බව අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රකාශ කලා.
ඒ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට පැමිණ සිය කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට සමුදීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.
තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර නොයන බවයි විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී සදහන් කළේ.
අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජපක්ෂ මහතාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් ඇතැම් කටයුතු ප්‍රමාදවීම හා කැබිනට් හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමූහිකත්වයට අදාළ වගකීම් පැහැර හැරීම පිළිබද ඔහුට එරෙහිව විරෝධතා මතුවුණා.
ඒ අනුව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාට අවස්ථාව ලබාදුන්නද ඔහු ඊට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම හේතුවෙන් අමාත්‍යවරයා ධූරවලින් ඉවත් කරන ලෙසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close