විභාගය මැද රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය පැන්නූ සිසුවා සී අයි ඩී අත්අඩංගුවට

උසස් පෙල රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් රහසිගතව විභාග කටයුතු අතරතුර පිට කළ බව කියන සිසුවකු රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.
සැකකාර සිසුවා තාක්ෂණීක උපකරණයක් භාවිතයෙන් මෙම ප්‍රශ්න පිටකර ඇති බවයි අනාවරණවී ඇත්තේ.
ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයකු විසින් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් කිහිපයක් සහිත අත්පත්‍රිකා ඛෙදාහැරීමේ සිද්ධීයට මෙම සිසුවා සම්බන්ධවී තිඛෙනවා.
ඔහු විසින් විභාගය අතරතුර ලබාදුන් ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ගුරුවරයා පිළිතුරු ලබාදී ඇති අතර පසුව එම කොටස් අත්පත්‍රිකාවක මුද්‍රණය කර ඛෙදා හැර ඇති බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
සිද්ධියට අදාළව මේ වන විට 3න් දෙනකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close