ඇමති රන්ජන්ට එරෙහිව නීතීඥ සංගමය නඩු මගට

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අද නිවේදනය කළා.
එහි සභාපති යූ ආර් ද සිල්වා මහතා සදහන් කළේ අධිකරණයට විනිසුරුවරුන්ට හා නීතීඥවරුන්ට අපහාස කිරීමට එරෙහිව මෙම පියවර ගන්නා බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close