ලොව බිහිසුණුම ගිනිකන්ද සිදුරු කිරීම සූදානම්

ලෝකයට වැඩිම හානියක් සිදුකළ හැකි ගිනිකන්ද ලෙස සැලකෙන්නේ අමෙරිකාවේ යෙලෝස්ටෝන් ජාතික උද්‍යානයේ පවතින දැවැන්ත ගිනිකන්දයි. සමස්ථ ලෝකයම තර්ජනයකට ලක් කරමින් එම ගිනිකන්ද යළි සක්‍රීයවීමේ අවධානමක් ඇති බවයි නාසා ආයතනය මේ වන විට නිවේදනය කර ඇත්තේ. ඒ අනුව යෙලෝ ස්ටොන් ගිනිකන්ද පුපුරා ලෝකයට දැඩි විනාශයක්වීඹට පෙර එම ගිනිකන්ද සිදුරුකර ලාවා නිකුත් කිරීමට නාසා විද්‍යාඥයන් තීරණය කර තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබද විස්මිත මෙහෙයුමේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close