විසිවන සංශෝධනය ඌවේදී විසි වෙයි

20  වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සදහා ඌව පළාත් සභාවේ මතය විමසීම ඌව පළාත් සභා මාසික රැස්වීමේදී  වැඩි ජන්ද 7 කින් අද පරාජයට පත්වුණා.

සංශෝධනය පක්ෂව  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී  5 දෙනෙක් ජන්දය භාවිතා කළා.

එහෙත් විපක්ෂ නායක (එජාප) ර.මු. රත්නායක , කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය උපාලි සමරවීර ,  හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තවත් මන්ත්‍රීවරු 4 දෙනෙක් ද  ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ සමන්ත විද්‍යාරත්න හා ආර්.එම් .ජයවර්ධන යන මන්ත්‍රීවරුද  ජන්දය දීමෙන් වැලකී සිටියා.

ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක  මහතා සහ හිටපු මහ ඇමතිවරයෙක් වන ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා  ඇතුලු  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන‍යේ මැති ඇමතිවරු  12 දෙනෙක් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධව  ජන්දය භාවිතා කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close