කලගෙඩිහේනේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ගිනි ගනී / ඉන්ධන බවුසරයකුත් දැවෙයි

ගම්පහ නුවර පාර කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන හළක ගින්නක් හට ගෙන තිඛෙනවා.
ගම්පහ ගිනිනිවීමේ ඒකකය ප්‍රකාශ කළේ එම ස්ථානයේ නවතා තිබූ ඉන්ධන බවුසරයක්ද මේ වන විට ගිනිගනිමින් පවතින බවයි.
ගින්න පාලනයට ගිනි නිවන භටයන් කැදවා ඇති අතර ඒ ආශ්‍රීත මාර්ගයේ මේ හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close