පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත සම්මතයි

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතර ජන්දයෙන් සම්මත වුණා.පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 120 ලැබුණු අතර 44 දෙනකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටියා.

පනත් කෙටුම්පත කාරකසභා අවස්ථාවේ සළකා බලා තෙවැනිවර කියවා සංශෝධිත ආකාරයෙන් සම්මත වූ බවයි කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා නිවේදනය කළේ.

පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියැවීමේ විවාදය ඊයේ පැවැත්වුණා.
2012 අංක 22 දරණ පළාත් පාලන මැතිවරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළාත් සභා‍ හා පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් පසුගිය ජූනි 20 වැනිදා‍යි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close