අනද මෙත් හිමි බුදුවන භවයේ මව් වීමට පැතූ උපාසිකාව

අතිපූජ්‍ය අග්ගමහා පණ්ඩිත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය නාහිමියන් මෙරට වැඩ විසූ අති උතුම් සංඝරාජයාණන් වහන්සේ නමක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. උන්වහන්සේ ලොව්තුරා බුදුබව පතන බව වැඩසිටි සමයේදී ප්‍රකාශ කර තිබුණා. අනාගතයේදී උන්වහන්සේගේ අරමුණ ඉටුවන භවයේදී බෝසතුන්ගේ මව වීමට උන්වහන්සේගෙන් විවරණ අපේක්ෂා කළ උපාසිකාවක් පිළිබද ඔබ දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close