ඒකාබද්ධයේ මැතිවරණ පමා කතාවට ජේ සී ගෙන් පිළිතුරු

රජය විසින් ඉදිරිපත් කර සම්මත කරනු ලැබු පළාත් පාලන සංශෝධන පනත තුලින් මැතිවරණ කඩිනම් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවූ බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සම සංවිධායක ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
අද වන විට මැතිවරණ ප්‍රමාද බවට චෝදනා කරන පසුගිය රජයේ පිරිස් ඇතුලත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සීමා නිර්ණය අක්‍රමවත් අයුරින් සිදුකිරීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හටගත් බවද මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අවධාරණය කළා.
නිසි කළට මැතිවරණ පැවැත්වූ බවට හඩ නගන පසුගිය රජයේ කණ්ඩායම් නිසි කළට නොව තමන්ට වාසි අවස්ථාවේදී කොටස් වශයෙන් මැතිවරණ පැවැත්වූ බවයි මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ.
එහෙත් සුලු ජාතීන්ට හෝ ආගම් වශයෙන් සැලකිල්ලට නොගෙන සියලු දේශපාලන කණ්ඩායම්වලට සාධාරණයක් සිදුවන පරිදි වත්මන් රජය සීමා නිර්ණය සිදුකර ඇති බැවින් පුරසාරම් නොදොඩා මැතිවරණයට සූදානම් වන ලෙසද අලවතුවල මහතා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකළා.
රජය පටු දේශපාලනයක නිරත නොවන බැවින් රට මුල් තැන තබා කටයුතු කරන බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට මැතිවරණයේදී පිළිතුරු ලැඛෙනු ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close