කතරගම දේවාලයේ අවුලට කපුවා කපෝතියි

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඉකුත් 22 වනදා අළුයම ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්වය සම්බන්ධයෙන් දේවාලයේ කපු මහතුන් වගකිව යුතු බව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිඛෙනවා.

එහි කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේ ඔවුන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කරන බවයි.

දේවාලයේ යතුරු මුල් කර ගනිමින් මෙම සිද්ධිය හටගත් අතර ඒ හේතුවෙන් ඉතිහාසයේ පලමුවරට එහි අළුයම පූජාවද පැවැත්වුණේ නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close